Dogodek »usposabljanje za izvajalce« v Veliki Kaniži, Madžarska

5 dnevni tečaj izobraževanja za zaposlene, bo organiziran v Veliki Kaniži, na Madžarskem. Učitelji iz različnih področij kot so naravoslovje, socialne vede, umetnost in tehnika, IT ter ostalo osebje iz vseh partnerskih organizacij, so povabljeni na dogodek usposabljanja. Cilj usposabljanja je spoznavanje okoljske vzgoje, ozaveščanje ter sodelovanje, izmenjava idej in mišljenj glede vsebine poučevanja.
Prva dva dneva usposabljanja bodo udeleženci imeli možnost spoznavanja osnovnih znanj v povezavi z okoljsko vzgojo in izkustvenim učenjem kot so:
• Kaj je okoljska vzgoja?
• Zgodovina okoljske vzgoje
• Značilnosti in cilji okoljske vzgoje
• Okoljska vzgoja v šoli – primeri dobrih praks
• Trajnostno učenje
• Trajnostna potrošnja
• Trije glavni principi trajnosti
• Trajnostno načrtovanje prihodnosti

Tretji dan usposabljanja bo posvečen primerom dobrih praks. Udeleženci bodo preskusili različne metode, ki so v povezavi z okoljskim zavednim obnašanjem, »projektno vodene« metode in metode »skupinskega dela v šoli«. Cilj tega dela usposabljanje bo dvig ozaveščanja pomembnosti multidisciplinarnega pristopa v poučevanju ter opremiti osnovnošolske učitelje s potrebnimi veščinami in znanjem, potrebnim za integralno poučevanje okoljske vzgoje pri njihovih predmetih.

Zadnja dva dneva bosta konkretno praktična, saj bodo udeleženci preskušali načrte poučevanja, katere scenarije so pripravile partnerske šole – DOŠ I Lendava, Scoala Gimnaziala “Szentivani Mihaly” in Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola. Notranje in zunanje aktivnosti bodo temeljile na eksperimentalnih, interaktivnih, praktično-usmerjenih in inovativno osnovanih aktivnostih poučevanja. Materiali za usposabljanje in predlagan scenarij ter aktivnosti poučevanja se bodo preskusili v realnem okolju na otrocih (učenci stari med 9 in 11 let) v avgustu v Romuniji.