Presentation of project activities

Intelektualni rezultat (O1): Priprava analize trenutnih praks izkustvenega učenja, z namenom izboljšanja ključnih kompetenc osnovnošolskih otrok, starih od 9 do 11 let

V tej študiji bomo preučevali trenutne prakse in izzive izkustvenega učenja v okviru okoljskega izobraževanja. Skrbno bomo preučili učinkovitost teh praks iz vidika pridobivanja ključnih kompetenc (z upoštevanjem posebnih značilnosti različnih izobraževalnih institucije, s poudarkom na tistih, ki se nahajajo na podeželju). Ta raziskava bo zagotovila osnovo za inovativno pedagogiko, ki jo bodo razvijali naši strokovnjaki v naslednji fazi projekta.

Intelektualni rezultat (O2): Razvoj eksperimentalne, na naravo osredotočene pedagogike za osnovne šole

Cilj je optimizirati sedanje prakse na področju okoljskega izobraževanja in spodbujati vključevanje okoljskih vidikov v tradicionalne šolske predmete, z oblikovanjem inovativnega pristopa, ki bo zagotavljal bolj učinkovito pridobivanje ključnih kompetenc učencev. Projektni partnerji nameravajo razviti naslednje izobraževalne module, ki temeljijo na inovativno-izkustveni pedagogiki:

1. Raven 1 – Osnove okoljskega izobraževanja in izkustvenega učenja: Cilj tega modula je seznanjanje učiteljev z osnovami okoljskega izobraževanja in pomoč pri razumevanju pomembnosti izkustvenega, raziskovalnega, interaktivnega in praktično usmerjenega učenja in poučevanja v realnem okolju, z namenom pridobivanja ključnih kompetenc za učence.
2. Raven 2 – Kako vključiti predlagani pristop v vsakdanje poučevanje: naš namen je, ozaveščati o pomenu multidisciplinarnega pristopa k poučevanju in opolnomočiti osnovnošolske učitelje z vsemi potrebnimi spretnostnimi in znanji, ki jih bodo potrebovali za integracijo okoljskega izobraževanja v svoje predmete (npr fizika, matematika itd.)
3. Praksa – Predlagani scenariji za vključevanje okoljskih izobraževalnih vidikov v izobraževalne aktivnosti v razredu in na prostem, s pomočjo izkustvenega, interaktivnega, v prakso usmerjenega učenja. Dejavnosti bodo organizirane po različnih odročjih: i) naravoslovje, ii) družbene vede, iii) umetnost, iv) tehnično in IT-povezane predmete.

Intelektualni rezultat (O2): Implementacija načrtovane pedagogike in testiranje (trajanje: 6 mesecev, Vodja DOS1). Ta aktivnost obsega naslednje: dva usposabljanja, dogodke učenja in usposabljanja:

V tem šest mesečnem obdobju izvajanja projekta, bodo potekale številne dejavnosti na lokalni in transnacionalni ravni, z namenom testiranja razvite pedagogike in spremljanje njene učinkovitosti v smislu izboljšanja ključnih kompetenc. Pri tem bo potrebno pridobiti povratne informacije od vključenih učiteljev, da bomo zagotovili skladnost razvitih pedagogik s potrebami učiteljev in učencev.

Ta projektna faza obsega:

C1: Pet dnevno skupno usposabljanje osebja. Dogodek bo potekal v Nagykanizsi na Madžarskem, kjer bodo sodelovali učitelji in drugo strokovno osebje iz partnerskih organizacij ter imeli možnost sodelovanja, izmenjave idej, predlogov o učnih vsebinah.
C2: Mednarodna polenta šola za učence, ki bo temeljila na inovativni pedagogiki.