Obiectivele și descrierea generală a proiectul.


Titlul proiectului: Back to Nature – Developing an experiential, nature-close innovative pedagogy for primary schools
Data de începere a proiectului: 01-10-2016
Date de încheiere a proiectului: 30-09-2018
Durata totală a proiectului: 24 months

Consecințele procesului de globalizare au un impact semnificativ în viața noastră de zi de zi. Toți suntem martori la o schimbare uriașă care se desfăsoară mai ales în mediul nostru natural, dar și niște progrese sociale și technologice au un ipact direct și indirect la modul nostru de viață. Adaptarea la aceste schimbări nu este mereu un lucru ușor și este asociat cu o cooperare cu de mare eficiență și pe permen lung, cu profesioniști activi în domeniul științelor naturale și sociale, care au scopul să găsească răspunsuri la toate întrebăriile ce afectează societățiile viitoare. Pentru a putea înțelege interconexiunea între diferitele tipuri de fenomene naturale, o mare varietate de metode și abordări aplicate în diferite domenii ar trebui combinate, permițând combinarea activităților de învățare în clasă și în exterior.
Scopul nostru este de a stabili un nou mecanism de cooperare în Europa, unde elevii din școala primară să fie motivați să învețe în timp ce dobândesc competențe cheie prin aplicarea metodologiilor utilizate în domeniul durabilității și al educației ecologice.
Ultimul deceniu (de la 2005 până la 2014) a fost declarat de către Națiuniile Unite ca „Deceniul Educației pentru Dezvoltare Durabilă”, însemnând că acești 10 ani au fost dedicați pentru ca principiile sustenabilității să fie integrați în toate formele și nivelurile învățământului. Datorită celor de mai sus, sistemul nostru educațional se bazează pe o curriculă școlară centralizată, definită de guvernele centrale cu scopul de a promova dobândirea celor opt competențe cheie; această idee a fost sugerată anterior de către PISA în 2000, unde a fost efectuat o evaluare globală a competențelor printre elevii de 15 ani, cu scopul de a evalua abilitățile lor de citire și scriere. În 2003 a fost efectuat o evaluare specifică concentrând la matematică, și mai târziu în 2006 pe științele naturii. PISA constă într-o serie de întrebări care intenționează să evalueze abilitățile și cunoștințele elevilor, printr-o abordare multidisciplinară (nu sunt clasificate de un subiect clasic), ceea ce înseamnă că elevii ar trebui să obțină competențe cheie prin realizarea unei game largi de activități de învățare. Având în vedere că rezultatele PISA au fost dezamăgitoare, reorganizarea sistemelor educaționale și introducerea unor noi perspective de învățare, care favorizează separarea termenilor “inteligență” și “competențe”, părea mai mult decât justificată. Prin urmare, s-au făcut eforturi semnificative pentru a încuraja învățarea bazată pe cercetare. În paralel, guvernele centrale au făcut eforturi pentru a institui un nou sistem educational, sprijinind generațiile mai tinere în dobândirea competențelor necesare, pentru a putea corespunde unei societăți cu condiții sociale, de mediu și economice, mereu în schimbare, provocărilor și cerințelor în momentul în care devin adulți. Mai mult, a existat o nevoie tot mai mare de a regândi practicile formale de predare și învățare, de când procesele globale au avut de asemenea un impact semnificativ asupra noilor generații: au nevoie de motivații noi de a învăța, au noi interese și preferințe, au nevoie de oportunități de învățare mai personalizate, și de asemenea sunt copii care au mari probleme atunci când încearcă să se integreze în viața școlară.
Pentru a face față provocărilor de mai sus, căile învățării prin experimență ar trebui promovate, și sunt necesare noi metodologii pentru a asigura o educare pentru fiecare elev și factorii demotivatori trebuie evitați întotdeauna.
Pe tot parcursul proiectului ne propunem să încurajăm dobândirea competențelor cheie prin învățarea prin experiență, pentru a se asigura că elevii obțin cunoștințe aplicabile la contextele variate ale vieții de zi cu zi. De asemenea, vom acorda o atenție deosebită faptului că competențele ar trebui să fie transferabile – ceea ce înseamnă că acestea sunt aplicabile nu numai într-o anumită situație, ci și în multe alte situații și contexte.
În cadrul proiectului, intenționăm să dezvoltăm o pedagogie experimentală inovatoare și flexibilă, bazat pe principiile educației ecologice, și aplicabilă într-un context transnațional, care încurajează dobândirea competențelor cheie printr-o abordare multidisciplinară, care înseamă că atât elevii cât și profesorii vor putea vedea interconectarea între diferite domenii educaționale, prin elementele educației ecologice. Acest obiectiv este în conformitate cu “Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18. decembrie 2006, privind Competențele-cheie pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții”, și strategia “Educație pentru dezvoltare durabilă” a Uniunii Europene din 2006/962 / CE, stabilită de UNECE și UNESCO.