Prezentarea activităților proiectului

Rezultatul intelectual (O1): ): Elaborarea analizei a practicilor curente de învățare pentru îmbunătățirea competențelor cheie, enumerate mai sus ale copiilor din școala primară cu vârste cuprinse între 9 și 11 ani.

În acest studiu, vor fi examinate cu atenție practicile și provocările actuale în materie de învățare experimentală, aplicate prin educația ecologică și/sau o abordare apropiată de natură, iar eficiența acestor practici va fi analizată în detaliu (ținând seama de caracteristicile specifice diferitelor instituții de învățământ primar cu accent special pe cele care sunt situate în zonele rurale) din perspectiva dobândirii competențelor-cheie. Această cercetare va oferi o bază solidă pentru pedagogia inovatoare, care va fi dezvoltată de experții noștri în domeniul științelor mediului în următoarea fază a proiectului.

Rezultatul intelectual (O2): Dezvoltarea pedagogiei inovatoare experimentale și naturale pentru școlile primare

În scopul optimizării practicilor actuale în domeniul educației ecologice și al sprijinirii integrării a aspectelor de mediu în subiectele școlare tradiționale, în timp ce se proiectează o abordare inovatoare care ar trebui să facă mai eficientă dobândirea competențelor cheie de către elevi, partenerii proiectului intenționează să dezvolte următoarele module educaționale bazate pe o pedagogie inovatoare, experimentală și apropiată de natură, adresată profesorilor din învățământul primar:

1. Nivelul 1 – Concepte de bază al educației ecologice și învățării experiențiale: scopul acestui modul este de a sprijini profesorii să se familiarizeze cu elementele de bază ale educației ecologice, și să-i ajute să înțeleagă importanța învățării prin experiență, bazate pe anchete, metode interactive, orientate spre lumea reală pentru a asigura dobândirea competențelor cheie de către elevi.
2. Nivelul 2 – Cum se integrează abordarea propusă în practicile lor de predare zilnică: intenția noastră aici este de a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța unei abordări multidisciplinare în predarea și înzestratrea profesorilor de școală primară, cu toate abilitățile și cunoștințele necesare pentru integrarea educației de mediu în subiectele lor (de exemplu, fizică, matematică etc.)
3. Practică – Scenarii propuse pentru integrarea aspectelor educaționale de mediu în activități educaționale din clasă și exterioare, prin activități de învățare apropiată, bazate pe experiență, bazată pe anchete, metode interactive, orientate spre practică și spre lumea reală. Vor fi organizate diferite activități în funcție de diferite domenii științifice: i) științele naturii, ii) științele sociale, iii) artele, iv) subiectele tehnice și IT.

Rezultatul intelectual (O2): Implementarea pedagogiei concepute în scopuri de testare (Durata: 6 luni, Leader: DOS1). Această activitate include următoarele două evenimente de instruire, predare și învățare:

Pe parcursul acestei perioade de implementare de 6 luni a proiectului, se vor desfășura o serie de activități atât la nivel local, cât și la nivel transnațional, pentru a testa metodele pedagogice dezvoltate și pentru a monitoriza în mod continuu eficacitatea acestora în ceea ce privește îmbunătățirea competențelor cheie. În acest sens, feedback-ul din partea profesorilor implicați va fi solicitat în mod regulat pentru a se asigura că pedagogiile și activitățile de învățare dezvoltate sunt în deplină concordanță cu nevoile specifice ale acestora.

Această fază a proiectului va cuprinde:

C1: va avea loc un eveniment de formare comună de cinci zile, în Nagykanizsa (Ungaria) unde profesorii și alți profesioniști din fiecare organizație parteneră vor fi invitați și vor avea, de asemenea, posibilitatea de a interacționa, de a schimba idei și sugestii cu privire la conținutul de învățare.
C2: În luna 20 se va desfășura o școală internațională de vară la care vor fi invitați elevii și profesorii însoțitori, și vor avea loc programe specifice proiectate în conformitate cu pedagogia inovatoare.