Organizația aplicantă:

Scoala Gimnazială ”Zrínyi Miklós – Bolyai János”, Nagykanizsa, Ungaria

Scoala Gimnazială ”Zrínyi Miklós – Bolyai János” a fost fondată în 1869 în Nagykanizsa. Este situată în centrul orașului și este considerată ca o  a doua casă pentru mai mult de 400 de copii. Școala crede cu tărie în metodele de predare bazate pe valori umane tradiționale și are intenția de a-și adapta pedagogiile pe o bază stabilă cu scopul de a schimba în mod constant nevoile de învățare și provocările pe care aceasta le presupune pentru a se ridica la așteptările părinților. În concordanță cu programa școlară, școala acordă o atenție specială pentru următoarele arii educaționale (curriculare): matematică și științe, limbă și comunicare, informatică, tehnologie și sport.Pe lângă materiile obligatorii elevii pot opta pentru ore suplimentare în aria Limba și comunicare chiar din primele ani școlare.
Profesorii sunt pe deplin devotați de a oferi o educație cu cele mai inovative mijloace și  metode, și pe lângă aplicării directe și indirecte a metodelor educaționale ei sunt încurajazați să întroducă abordări inovative pentru o învățare mai interesantă, spre ex. învățare bazată pe proiecte, muncă în echipă, învățare digitală. Instituția este foarte cunoscută din moment ce aspecte precum predare centrată pe elevi, predare individualizată sau diferențiată în concordanță cu nevoile și preferințele fiecărui copil în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții sunt foarte încurajate de profesori.

Partener proiect : IMRO-DDKK Organizația Nonguvernamentală

IMRO-DDKK Organizația Nonguvernamentală a fost înființată în 2009 cu scopul de a oferi un sprijin efectiv politicilor și inițiativelor ecologice în special în zonele geografice din vestul și sudul Transdanubiei și în regiunilor de graniță ale țărilor vecine   (Croația, Slovenia și Austria) prin inițierea și derularea  unor proiecte axate pe protecția mediului, promovarea surselor de energie regenerabile și soluții energetice eficiente. De asemenea, IMRO implementează activități care promovează gândirea ecologică prin aplicarea metodelor de educație durabilă.
IMRO a participat la numeroase proiecte finanțate de UE (Programul de cooperare transfrontalieră austro-ungară, programele EuropeAid și Erasmus +), axat pe organizarea unei serii de evenimente, inclusiv activități educaționale în aer liber, conferințe, cursuri și campanii de sensibilizare în legătură cu subiecte cum ar fi protecția mediului, schimbările climatice, eficiența energetică și durabilitatea. De asemenea, IMRO-DDKK a dezvoltat și implementat diferite materiale de instruire tematice. Organizația are ani de experiență în dezvoltarea și implementarea activităților educaționale informale în aer liber pentru grădinița, învățământ primar și gimnazial, pentru a le aduce mai aproape de natură, încurajând în același timp o gândire ecologică.

Partener proiect: Universitatea din Maribor- Facultatea de Energetică

Universitatea din Maribor este a doua cea mai mare și a doua cea mai veche universitate din Slovenia. Aproximativ 18 000 de studenți studiază la Universitatea din Maribor. Are șaptezeci de facultăți care oferă programe de studii universitare și postuniversitare. Facultatea de Tehnologii Energetice este unul dintre cei mai tineri membri ai Universității din Maribor. Facultatea a început să funcționeze regulat imediat după înființarea acesteia prin Decizia Adunării Naționale din 22 iunie 2007. Procesul pedagogic la Facultatea de Tehnologii Energetice a fost inițial realizat în anul universitar 2008/09. Facultatea funcționează în două locații, în Krško și Velenje.
Sediul facultății se află în Krško, în timp ce unitatea permanentă dislocată este situată în Velenje. Ambele locații sunt cele mai mari bazine energetice din Slovenia, cu centrala nucleară Krško și centralele hidroelectrice de pe râul Sava și cea mai mare termocentrală din Šoštanj, Velenje.
Internaționalizarea joacă un rol important; Universitatea încurajează mobilitatea studenților și a personalului și participarea activă la asociații, rețele și proiecte internaționale și, în același timp, promovează și protejează limba, identitatea națională, patrimoniul și cultura slovacă. Universitatea își propune să promoveze parteneriate cu întreprinderile, instituțiile guvernamentale și nonguvernamentale și alte instituții din societate pentru a îmbogăți predarea universitară, cercetarea și activitatea creativă; să pregătească cetățeni educați și angajați. Consolidarea valorilor democratice și etice și a responsabilității civice; Abordarea aspectelor societale critice; Respectarea aspectelor ecologice și de mediu; Promovarea dezvoltării durabile și să contribuția la binele public este important pentru Universitate.

Partener proiect: DOŠ I LENDAVA, Lendva, Slovenia

Școala este cea mai mare școală bilingvă de naționalitate mixtă din regiunea Mura și una dintre cele mai mari din întreaga țară. Are 506 de studenți în 30 de clase, dar cu câteva decenii în urmă numărul studenților a fost aproape de o mie. Numărul de angajați este puțin peste o sută. Școala a devenit una dintre școlile Ecologice și Unesco din Slovacia cu câțiva ani în urmă și a deținut titlul de școală de cercetare timp de zece ani. Cel mai recent titlu câștigat este Școala sănătoasă.
Pe lângă transmiterea și primirea cunoștințelor, baza unei atitudini responsabile față de natură include și schimbarea în ceea ce privește comportamentul față de natură și modul în care tratăm. Programa școlară comparabilă din punct de vedere metodologic cu nivelul internațional al școlii ecologice utilizează conexiuni interdisciplinare pentru a educa copiii pentru viață și include dezvoltarea unei relații responsabile cu mediul, natura și existența. Echipa ecologică a școlii se concentrează pe un subiect diferit în fiecare an. Ei își realizează ideile lor în diverse activități.
Caracteristica specială a școlii este educația bilingvă. Profesorii predau în limbile slovenă și maghiară. Ambele limbi sunt, de asemenea, discipline separate, care sunt predate ca limba nativă și ca a doua limbă.

Partener proiect: Focus Eco Center, Targu Mures, Romania

Focus Eco Center este o organizație non-guvernamentală înființată în 1994 în Tg. Mures, România. Organizația funcționează ca un centru de consiliere ecologică și de educație ecologică, cu un personal format din 4-5 membri, în funcție de resursele financiare.
Activitatea organizației se concentrează pe informarea populației din diferite categorii privind dezvoltarea durabilă și problemele de mediu. Organizația lucrează în principal la nivel regional în regiunea Transilvania Centrală, dar este implicată și în proiecte la nivel național și internațional.
Focus Eco Center se ocupă și de activității de cetcetare pe teren și a înființat un centru demonstrativ de practici durabile, în cadrul căruia vizitatorii pot studia utilizarea energiilor regenerabile și a practicilor durabile.
Acest centru este situat în microregiunea Niraj, unde Focus Eco Center, în colaborare cu consiliul local din Galești, a realizat proiectul “Galești, satul prietenos climei”. Focus a fost implicat în dezvoltarea de programe educaționale atât pentru studenți, cât și pentru adulți. Focus Eco Center este implicat în proiecte de dezvoltare regională în regiunea Transilvania Centrală, prin sprijinirea mai multor orașe în elaborarea Planului de acțiune privind energia durabilă și la nivel microregional în microregiunea Niraj, unde organizația a sprijinit comunitatea locală să elaboreze strategia LEADER.

Partener proiect: Scoala Gimnaziala “Szentivani Mihaly”, Galesti, Romania

Această școală este o școală gimnazială, o instituție publică. Are trei structuri, două școli elementare, 4 grădinițe și o altă școală secundară. În total, 272 de elevi frecventează școala (cu vârsta cuprinsă între 3-15 ani, dintre care 69 sunt între 9-11 ani).
Scopul școlii este de a dezvolta abilități practice și de a oferi cunoștințe utile elevilor. Instituția dorește să ofere elevilor un mediu în care ei se simt în siguranță, unde pot descoperi diferite domenii de învățare într-un mod creativ și să-i motiveze să menține tradițiile și să rămâne mereu deschisi lumii și la nou. Școala pune accentul pe calitate și nu pe cantitate. Școala încearcă să urmeze curriculumul național astfel încât să provoace curiozitatea copiilor. Acesta este motivul pentru care profesorii acordă atenție sporită activităților extrașcolare. De la grădiniță până la clasa a VIII-a, la fiecare nivel, ei învață despre natură, în mod interdisciplinar învață ce și cum este natura și importanța de a avea grijă de ea.