A projekttevékenységek bemutatása

Szellemi termék (O1): Egy a jelenlegi kísérleti tanulási gyakorlatokra vonatkozó áttekintő elemzés kidolgozása 9-11 éves általános iskolás gyerekek fent említett kulcskompetenciáinak fejlesztése érdekében

Ezen tanulmányban a környezeti nevelésen és /vagy természetközeli megközelítésen keresztül alkalmazott kísérleti tanulás jelenlegi gyakorlatai és kíhívásai kerülnek megvizsgálásra és ezek a gyakorlatok alapos elemzésre kerülnek (tekintetbe véve a különböző alapfokú oktatási intézmények különleges tulajdonságait, különös tekintettel a falusi térségekben elhelyezkedőkre) a kulcskompetenciák elsajátításának szemszögéből. Ez a kutatás szilárd alapot fog biztosítani ahhoz az újító szellemű pedagógiához, amelyet környezeti szakembereink fognak kialakítani majd a projekt következő szakaszában.

Szellemi termék (O2): kísérleti, természetközeli újító szellemű pedagógia kialakítása általános iskolák számára

Abból a célból, hogy a jelenlegi gyakorlatokat optimalizálják a környezeti nevelés terén és támogassák a környezeti szempontok hagyományos iskolai tantárgyakba való beépítését, miközben egy olyan innovatív megközelítést vázolnak fel, amely hatékonyabbá teszi a diákok számára a kulcskompetenciák elsajátítását, a projektpartnerek az alábbi általános iskolásokat célzó újító szellemű, kísérleti és természetközeli pedagógián alapuló oktatási modulok kialakítását tervezi:

1. szint – A környezeti nevelés és a kísérletező tanulás alapfogalmai: e modul célja, hogy támogassa tanárokat abban, hogy megismerkedjenek a környezeti nevelés alapvetéseivel és segítséget kapjanak annak megértésében, hogy miért fontosak a kísérletező, kérdés-alapú, interaktív, gyakorlatközpontú és a való világhoz közeli tanulási tevékenységek annak érdekében, hogy biztosítsák a diákok számára a kulcskompetenciák elsajátítását.

2. szint – Hogyan integráljuk a tervezett megközelítést a mindennapi tanítási gyakorlatokba: a szándékunk itt, hogy felkeltsük a tudatosságot a tanítás terén a multidiszciplináris megközelítés fontossága szempontjából és felvértezzük az általános iskolai tanárokat mindazzal a szükséges készséggel és tudással, amelyre majd szükségük lesz, ahhoz, hogy beépítsék a környezeti nevelést a tantárgyukba (pl. fizika, matematika, stb.)

3. gyakorlat – Forgatókönyvek tervezése, annak érdekében, hogy a környezeti nevelési szempontokat integráljuk mind a benti, mind pedig a kinti oktatási tevékenységekbe kísérletező, kérdésalapú, interaktív, gyakorlatközpontú és a való világhoz közeli tanulási tevékenységek segítségével. A különféle tevékenységeket a különböző tudományterületeknek megfelelően fogjuk megszervezni: i, természettudományok, ii, társadalomtudományok, iii, művészetek, iv, technikával és számítástechnikával kapcsolatos tantárgyak.

Szellemi termék (O2): A tervezett pedagógia kivitelezése teszt céljából (Időtartam: 6 hónap, Vezető: DOS1). Ez a tevékenység a következő két képzési, tanítási és tanulási eseményt foglalja magába:

A projekt 6 hónapos alkalmazása folyamán egy sereg helyi és határonátnyúló tevékenység fog végbemenni, mely teszteli a kialakított pedagógiát és folyamatosan figyelemmel kíséri hatékonyságát a kulcskompetenciák fejlődésének szempontjából. Ennek érdekében a résztvevő tanároktól rendszeres visszajelzést fogunk kérni annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a kifejlesztett pedagógiai módszerek és tanulási tevékenységek teljesen összhangban legyenek különleges szükségleteikkel.

Ez a projekt-szakasz a következőket tartalmazza:

C1: Egy öt napos, közös munkatársképzés lesz Nagykanizsán (Magyarország), amelyre minden partnerszervezet részéről tanárok és egyéb szakmabeliek lesznek meghívva és arra is lehetőségük lesz, hogy együttműködjenek és ötleteket és javaslatokat osszanak meg egymással a tanulási tartalmat illetőleg.
C2: Egy nemzetközi nyári iskola lesz a 20. hónapban, ahová diákok és csatlakozó tanárok lesznek meghívva és különleges programokat tervezünk az újító szellemű pedagógiával összhangban.