A projekt feladatainak általános leírása


A projekt címe: Back to Nature – egy kísérleti, természetközeli, újító szellemű pedagógia kifejlesztése általános iskolák számára.
A projekt kezdő időpontja: 2016.10.01.
A projekt befejezési időpontja: 2018. 09.30.
A projekt teljes időtartama: 24 hónap

A globalizációs folyamat következményekkel járó intézkedései jelentős hatást gyakorolnak mindennapi életünkre. Mindannyian olyan óriási és gyors változások szemtanúi vagyunk, melyek főként természeti környezetünkben zajlanak, de a társadalmi és technológiai haladási folyamatok jelentős része is közvetlenül vagy közvetve beleszól életmódunkba. Ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni nem mindig egyszerű feladat és ez olyan természet- és társadalomtudományi szakemberek hosszútávú és nagymértékben hatékony együttműködését vonja maga után, akik elkötelezettek abban, hogy megoldásokat találjanak minden olyan kérdésre, melyek a jövő társadalmait érinthetik. Hogy megértsük a különböző természeti jelenségek összefonódását, különféle tudományterületek széleskörű módszereit és megközelítéseit kell ötvözni, benti és kinti tanulási tevékenységek összevegyítésével.

Célunk, hogy létrehozzunk egy olyan új együttműködési mechanizmust Európában, ahol az általános iskolás gyerekeket tanulásra lehet ösztönözni, miközben elsajátítják a kulcskompetenciákat azáltal, hogy a fenntarthatóság és a környezeti nevelés módszereit használják.

Az elmúlt 2005-től 2014-ig tartó időszakot az ENSZ a „a fenntartható fejlődésre való nevelés” évtizedének hirdette meg, amely azt jelentette, hogy 10 teljes év lett arra a feladatnak szentelve, hogy a fenntarthatóság alapelvei integrálódjanak az oktatás minden formájába és szintjén. A fentiek eredményeképpen oktatási rendszereink olyan központi iskolai tanterveken alapulnak, melyeket a központi kormányok hoznak létre annak érdekében, hogy elősegítsék a nyolc kulcskompetencia elsajátítását; s ezt az elgondolást már korábban is sugallta a 2000-es PISA-felmérés, melyben átfogó kompetencia-értékelést hajtottak végre 15 éves diákok körében azzal a céllal, hogy elbírálják olvasási és írási készségeiket. 2003-ban különleges értékelés történt matematikából, s később, 2006-ban természettudományokból. A PISA olyan kérdésekből áll, mely több tudományágat átfogó megközelítésből értékeli a diákok készségeit és tudását (azaz ezek nem köthetők a hagyományos iskolai tantárgyakhoz), s ez azt jelenti, hogy a diákok a kulcskompetenciákat változatos tanulási tevékenységek segítségével sajátítják el.

Ha figyelembe vesszük, hogy a PISA eredményei elég nagy csalódást okoztak, úgy tűnik, hogy nagyon is indokolt az oktatási rendszerek újjászervezése és olyan új tanulási változatok bevezetése, melyek elősegítik az „intelligencia” és a „kompetenciák” fogalmának szétválasztását. Ennek érdekében jelentős erőfeszítések történtek a kérdés-alapú tanulás támogatására. Ezzel párhuzamosan a központi kormányok is lépéseket tettek azért, hogy létrehozzanak egy olyan új oktatási rendszert, mely támogatja a fiatalabb nemzedékeket azoknak a készségeknek és kompetenciáknak az elsajátításában, melyek szükségesek annak érdekében, hogy megfelelhessenek azoknak az állandóan változó társadalmi, környezeti, gazdasági és munkaügyi kihívásoknak, melyeket felnőtté válásuk folyamán megtapasztalnak. Ezen kívül sürgető szükség volt a hivatalos tanulási és tanítási gyakorlatok újragondolására, mivel a globális folyamatok is jelentős befolyást gyakoroltak az új nemzedékekre: új ösztönzésre van szükségük a tanuláshoz, más az érdeklődési körük és a preferenciáik, személyre szabottabb tanulási lehetőségekre van szükségük és vannak olyan gyerekek is, akik számottevő nehézséggel küzdenek iskolai beilleszkedésük folyamán.

Hogy válaszolni tudjunk a fent említett kihívásokra, kísérleti tanulási utakat kell támogatni és olyan új módszerekre van szükség, melyek biztosítják a sikeres tanulást minden diák számára és az ösztönzést hátráltató tényezőket el kell kerülni.

A projekt folyamán az a célunk, hogy kísérleti tanuláson keresztül segítsük elő a kulcskompetenciák elsajátítását annak érdekében, hogy biztosítsuk a tanulók számára olyan tudás megszerzését, mely alakalmazható a mindennapi élet különböző összefüggéseiben. Különleges figyelmet fogunk szentelni annak a ténynek, hogy a kompetenciák általánosíthatóak legyenek – ami azt jelenti, hogy ne csak egy bizonyos helyzetben legyenek alklamazhatóak, hanem sok más szituációban és összefüggésben.