A projektpartnerek bemutatása:

Pályázó szervezet: Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola – Nagykanizsa, Magyarország

A Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskolát 1869-ben alapították Nagykanizsán. A városközpontban helyezkedik el és több mint 400 gyermek számára jelenti a második otthont. Az iskola szilárdan hisz a hagyományos emberi értékeken alapuló tanítási módszerekben és szokásos alapokon nyugvó pedagógiai módszereivel alkalmazkodni szándékozik a folyamatosan változó tanulási igényekhez és kihívásokhoz, továbbá a szülői elvárásokhoz is. A pedagógiai keretrendszerrel összhangban az iskola az alábbi oktatási területeknek szentel különös figyelmet: matematika, magyar és idegen nyelv, informatika és sport. A kötelező tantárgyak mellett a diákok választhatnak kiegészítő nyelvórákat is már első osztálytól.

A tanárok igen elkötelezettek az irányban, hogy az oktatás a leginnovatívabb eszközökkel és módszerekkel folyjon, s a közvetlen és közvetett módszerek alkalmazásán kívül újító szellemű pedagógiai megközelítések bevezetésében is érdekeltek annak érdekében, hogy a tanulás még szórakoztatóbb legyen, ilyen pl. a projekt-alapú tanulás, az együttműködő tanulás, a számítógép segítségével történő tanulás, stb. Az intézmény széles körben ismert, mivel a tanárok erősen ösztöznek olyan szempontokat, mint a gyermek-központú tanítás, a személyre szabott tanulás vagy a gyermek egyéni igényeinek és preferenciáinak megfelelő segítségnyújtás az élethosszig tartó tanulás távlatában.

Projekt partner: IMRO-DDKK Nonprofit Kft., Nagykanizsa, Magyarország

Az IMRO-DDKK-t 2009-ben alapították azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson környezetbarát eljárások és kezdeményezések terén főként Nyugat- és Dél-Dunántúlon, továbbá a szomszédos országok (Horvátország, Szlovénia, Ausztria) határmenti területein olyan projektek létrehozása által, melyek középpontjában a környezetvédelem, a megújuló energiaforrások és az energiahatékony megoldások elősegítése áll. Az IMRO olyan tevékenységeket is végez, melyek a fenntartható életmóddal kapcsolatos oktatási módszerek alkalmazásával támogatja a környezettudatos gondolkodást.

Az IMRO számos olyan EU által támogatott projektben vett már részt (Osztrák-Magyar Határonátnyúló Együttműködési Program, EuropeAid és Erasmus+ programok), melyek olyan eseménysorozatok megszervezésére összpontosítanak, mint például szabadban történő oktatási tevékenységek, tanórák, tanfolyamok és kampányok, melyek a tudatosság felélesztését célozzák meg a környezetvédelem, éghajlatváltozás, energiahatékonyság és fenntarthatóság terén. Az IMRO-DDKK ezen kívül sokféle tematikus képzési anyagot is kifejlesztett és alkalmaz. A szervezetnek évekre visszanyúló tapasztalatai vannak az óvodákban, általános és középiskolákban folyó nem hagyományos kinti oktatási tevékenységek kifejlesztésében és alkalmazásában, melyeket azért hozott létre, hogy közelebb hozza a gyerekeket a természethez és támogassa környezet- és klímabarát gondolkodásmódjukat.

Projekt partner: MAribori Egyetem – Energiatechológiai Tanszék – Velenje, Szlovénia

A Maribori Egyetem a második legnagyobb és második legidősebb egyetem Szlovéniában. Körülbelül 18 000 diák tanul területén. Tizenhét tanszékkel rendelkezik, melyek diploma előtti és posztgraduális képzési programokat egyaránt kínálnak. Az Energiatechnológiai Tanszék az egyik legfiatalabb tagja a Maribori Egyetemnek. A tanszék azonnali rendszeres működését a 2007. június 22-i Nemzeti Gyűlés alapító határozatát követőleg kezdte meg. A pedagógiai folyamat az Energiatechnológiai Tanszéken először a 2008/09-es akadémiai évben zajlott le. A tanszék két helyszínen működik: Krškoban és Velenjében. A tanszékvezetőség Krškoban található, míg az állandó kihelyezett tagozat Velenjében. Mindkét helyszín Szlovénia legnagyobb energiagyűjtő helye, a krškoi atomerőművel, a Száva-folyón található vízerőművekkel és a legnagyobb szlovén hőerőművel Šoštanjban, Velenjében.

A nemzetközivé válás fontos; az Egyetem ösztönzi a dák és tanár mobilitást és a nemzetközi szövetségekben, hálózatokban és projektekben történő aktív részvételt, ám ugyanakkor fejleszti és védelmezi a szlovén nyelvet, nemzeti hovatartozást, örökséget és kultúrát. Az Egyetem célja elősegíteni a partneri kapcsolatok kiépítését üzleti szervezetekkel, állami, nem állami és egyéb intézményekkel, hogy ez által gazdagíthassa az egyetemi oktatást, kutatást, kreatív tevékenységeket; tanult és elkötelezett állampolgárokat nevelhessen; erősíthesse a demokratikus és erkölcsi értékeket és az állampolgári felelősségvállalást; társadalomkritikai kérdéseket fogalmazhasson meg; tiszteletben tartsa az ökológiai és környezeti vonatkozásokat; elősegítse a fenntartható fejlődést és hozzájáruljon a közjóhoz.

Projekt partner: DOŠ I LENDAVA, Lendva, Szlovénia

Ez az iskola a legnagyobb kéttannyelvű intézmény a vegyes nemzetiségű Mura-régióban és egyike a legnagyobbaknak az egész országban. 506 diákja tanul 30 osztályban, de néhány évtizeddel ezelőtt a tanulók száma csaknem ezer fő volt. Az alkalmazottak száma kissé több száz főnél. Az iskola tagja lett a szlovén Öko- és Unesco-iskolák hálózatának néhány évvel ezelőtt és tíz éve magáénak tudhatja a Kutató Iskolai címet. A legutóbbi elnyert minősítése az Egészséges Iskola lett.

A tudás továbbadásán és befogadásán kívül a felelősségteljes hozzáállás alapjához az is hozzátartozik, hogy tevőlegesen megváltoztatjuk a környezethez való viszonyulásunkat. Az Ökoiskolák módszertanilag és nemzetközileg összehasonlítható programjai a tantárgyak közötti kapcsolatokat használják fel arra, hogy a gyerekeket az életre neveljék, s ez magában foglalja a környezethez, a természethez és a létezéshez fűződő felelős viszony kialakítását is. Az iskola ökocsapata minden évben másik témára összpontosít. Ötleteiket pedig különféle tevékenységek formájában valósítják meg.

Az iskola különleges vonása a kéttannyelvű oktatás. A tanárok szlovénül és magyarul tartják az órákat. Minkét nyelv önálló tantárgy is egyben, melyet anyanyelvként és második nyelvként oktatnak.

Projekt partner: Focus Eco Központ, Marosvásárhely, Románia

A Focus Eco Központ egy nem állami szervezet, melyet 1994-ben alapítottak Marosvásárhelyen, Romániában. A szervezet ökotanácsadói és környezeti nevelési központként működik, 4-5 fős tagsággal, pénzügyi forrásoktól függően. Munkájuk arra összpontosít, hogy a társadalom különböző rétegeit tájékoztassák a fenntartható fejlődés és a környezeti problémák kérdéseivel kapcsolatban. A szervezet főként területi szinten működik a Közép-Erdélyi Régióban, de nemzeti és nemzetközi szintű projektekkel is foglalkozik. A Focus demonstrációs központként is működik, helyszíni munkák és gyakorlati fenntartható tevékenységek terén, ahol a látogatók elsajátíthatják a megújuló energiahordozók használatát és a gyakorlati fenntartható tevékenységeket. A központ a Niraj Mikrorégióban helyezkedik el, ahol a Focus Eco Központ együttműködik Galesti helyi önkormányzatával a „Galesti, a klímabarát falu” projekt keretében.
A Focus részt vesz diákok és felnőttek számára oktatási programok kialakításában. A Focus Eco Központ részese a Közép-Erdélyi Régióban zajló regionális fejlsztési projekteknek az által, hogy számos várost támogat a Fenntartható Energia Akcióterv kidolgozásában, mikroregionális szinten pedig a Niraj Mikrorégióban, ahol a szervezet segíti a helyi közösséget a LEADER stratégia kialakításában.

Projekt partner: Scoala Gimnaziala “Szentivani Mihaly”, Galesti, Romania

Ez az iskola egy szokványos intézmény és közintézmény is egyben. Szerkezetileg három részre tagolaható: két általános iskolára, négy óvodára és egy középiskolára. Összességében 272 3-15 év közötti és 69 9-11 év közötti gyermek tartozik ide. Az iskola fő hatásköre a gyakorlati készségek kifejlesztése és a hasznos tudás átadása a diákok számára. Olyan környezetet szeretnénk biztosítani, ahol a gyerekek biztonságban érezhetik magukat és alkotó módon deríthetnek fel különféle tudományterületeket, s ösztönözni szeretnénk őket arra, hogy megtartsák a hagyományokat és nyitottak maradjanak a világra, az újdonságokra. Az iskola a minőségre és nem a mennyiségre helyezi a hangsúlyt. Az iskola úgy próbálja követni a nemzeti tantervet, hogy felkeltse a gyermekek érdeklődését. Ennek érdekében a tanárok számos tananyagon kívüli tevékenységre is figyelmet fordítanak.
Az óvodától a 8. osztályig a gyerekek bármely szinten tájékozódhatnak a természettel kapcsolatban, interdiszciplinárisan tanulhatnak arról, hogy mi és milyen a természet és arról, hogy miért fontos védeni.